• 1meisje-met-rug-tegen-bed.jpg
  • 2vader-geeft-zoon-schouderklopje.jpg
  • 3jongen-met-hoofd-in-handen.jpg
  • bergbeklimmer-reikt-hand.jpg
  • helpende-hand.jpg
  • meisje-met-hand-voor-hoofd.jpg
  • meisje-met-hoofd-op-knien.jpg
  • meisje-tegen-muur-kijkt-opzij.jpg
  • schreeuwende-man.jpg
  • stop-op-hand.jpg

Aanmeldprocedure

Om te kunnen starten met een traject bij Mindequipment heeft u een beschikking nodig.

Deze wordt aangevraagd bij de gemeente.

traject mindequipment

Let op: Tijdstip begeleiding

Mindequipment kan helaas niet garanderen dat de begeleidingsmomenten buiten schooltijd/werktijd kunnen plaatsvinden. Wij hopen op uw begrip en vragen uw medewerking hierin.

Wat nog meer belangrijk is:

Intakegesprek

plan van aanpakTijdens het intakegesprek wordt nader kennis gemaakt en een risico-inventarisatie gedaan. In dit gesprek geeft u tevens akkoord voor het verwerken van persoonsgegevens en commitment voor het gehele traject door het tekenen van een toestemmingsverklaring en begeleidingsovereenkomst.

Plan van aanpak

Binnen een maand stelt de begeleider, in overleg met de cliënt, een plan van aanpak op. In dit plan staan de doelen vermeld waaraan gewerkt wordt tijdens het traject. Voor minderjarige cliënten geldt dat ouders/wettelijke vertegenwoordigers dit plan tekenen. Dit doen we omdat een begeleidingstraject een gezamenlijke verantwoordelijk is van cliënt, ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) en de begeleider.

Evaluatie plan van aanpak

Er wordt geëvalueerd om te beoordelen of de gestelde doelen zijn bereikt. Op basis van dit gesprek wordt bepaald of de beschikking verlengd dient te worden. Een verlenging loopt via de gemeente. Het kan voorkomen dat bij een verzoek om verlenging contact opgenomen wordt met cliënt/ouders/wettelijke vertegenwoordigers om de verlenging inhoudelijk door te spreken.

Clienttevredenheid

Tijdens het traject zal telefonisch contact worden opgenomen door een medewerker van het managementteam van Mindequipment om te toetsen of het traject naar wens verloopt.

Bent u niet tevreden, en bent u nog niet gebeld, dan willen we u graag verwijzen naar onze klachtenprocedure.

Aan het einde van het traject ontvangt u via e-mail of whatsapp een korte tevredenheidsenquête, die u anoniem kunt invullen.

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

‘Respect voor de ander, begint bij jezelf’

‘Ik ben er nog niet, maar ik ben dichterbij dan gisteren’