• 1meisje-met-rug-tegen-bed.jpg
 • 2vader-geeft-zoon-schouderklopje.jpg
 • 3jongen-met-hoofd-in-handen.jpg
 • bergbeklimmer-reikt-hand.jpg
 • helpende-hand.jpg
 • meisje-met-hand-voor-hoofd.jpg
 • meisje-met-hoofd-op-knien.jpg
 • meisje-tegen-muur-kijkt-opzij.jpg
 • schreeuwende-man.jpg
 • stop-op-hand.jpg

Kinderen

Juist op jonge leeftijd trainen van weerbaar, krachtig en positief gedrag zorgt ervoor dat kinderen zich sterker voelen op alle levensgebieden.

Thema’s waar we samen met kinderen aan werken zijn;

 • conflicthantering
 • omgaan met fysiek of mentaal agressief gedrag
 • sociale vaardigheden, effectieve communicatie
 • veiligheid
 • doorzettings- en/of incasseringsvermogen
 • omgaan met regels en afspraken en/of autoriteit
 • erbij horen
 • contact maken
 • zelfvertrouwen, zelfinzicht en acceptatie (‘goed zijn zoals je bent’)
 • opkomen voor jezelf
 • grenzen herkennen en aangeven
 • pesten

Begeleiding
De insteek is laagdrempelig en we werken planmatig. De begeleiding, met daarbij behorende evaluatiemomenten, zal aan de hand van het gezamenlijk opgestelde Plan van Aanpak worden vormgegeven. De begeleiding richt zich op het versterken van het ‘psychologisch en sociaal kapitaal’ van (kwetsbare) kinderen. Mindequipment zet begeleiding in waarbij zowel aan de waardigheid (hoe je jezelf voelt) als aan de vaardigheid (wat je kunt) wordt gewerkt.

Sport als Middel
Sport is een goede ingang om te werken met kinderen en om aansluiting te vinden waar het met woorden misschien niet lukt. Sporten sluit aan bij de belevingswereld en het opbouwen van een vertrouwensband gaat over het algemeen gemakkelijker middels samen sporten. Individueel en/of in een groep wordt gewerkt aan contact, bewustwording, vaardigheden en gedrag(verandering). In de basis wordt altijd gewerkt aan het bevorderen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Daarbij is sport een gezonde manier om bezig te zijn met je lichaam en omgeving.

Contra-indicatie
Mindequipment helpt kwetsbare kinderen om hun positie in de samenleving te verbeteren door diverse passende vormen van begeleiding aan te bieden, maar helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een begeleidingstraject. Niet omdat we dit niet willen, maar vanwege het ontbreken van de expertise voor de hulpvraag. Dat houdt in dat wij cliënten hulp bieden bij de thema’s zoals hierboven beschreven staan.

Bij sommige omstandigheden of kenmerken van een client kan begeleiding bij Mindequipment niet aangeboden worden. De volgende kenmerken zijn voor Mindequipment een reden om geen begeleidingstraject aan te bieden:

 • Verslavingen
 • Ernstige psychiatrische problemen (o.a. suïcidaliteit, (ernstige) automutilatie, hoofddiagnose die (eerst) behandeling behoeft)

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

‘Respect voor de ander, begint bij jezelf’

‘Ik ben er nog niet, maar ik ben dichterbij dan gisteren’