• 1meisje-met-rug-tegen-bed.jpg
  • 2vader-geeft-zoon-schouderklopje.jpg
  • 3jongen-met-hoofd-in-handen.jpg
  • bergbeklimmer-reikt-hand.jpg
  • helpende-hand.jpg
  • meisje-met-hand-voor-hoofd.jpg
  • meisje-met-hoofd-op-knien.jpg
  • meisje-tegen-muur-kijkt-opzij.jpg
  • schreeuwende-man.jpg
  • stop-op-hand.jpg

Zorg

'Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden'

Doelgroep
Mindequipment werkt met een brede doelgroep. Weerbaarheid is niet leeftijdgebonden maar vraagt wel per leeftijdsgroep om specifieke aandachtspunten.

Kinderen
Kinderen hebben een veilige omgeving nodig om op te groeien tot zelfstandige volwassenen. Is dat niet het geval dan kan dit leiden tot grote onzekerheid waar kinderen de rest van hun leven hinder van kunnen ondervinden.

Al op jonge leeftijd werken aan sociale, mentale en fysieke vaardigheden om sterker in je schoenen te staan vergroot de weerbaarheid en verkleint de kans op negatieve gevolgen, zoals pesten. De meeste mensen willen bij een groep horen. Daarvan uitgesloten worden kan gevoelens van eenzaamheid, minderwaardigheid, angsten, fysieke klachten en/of depressie opleveren.

Juist op jonge leeftijd trainen van weerbaar, krachtig en positief gedrag maakt dat kinderen zich sterker voelen in de thuissituatie en op school en sportclub.

Mindequipment biedt individuele- en/of groepstrainingen die een ondersteuning kunnen zijn voor kinderen die, om wat voor reden dan ook, worden aangetast in hun gevoel van veiligheid en/of onzekerheid. Het netwerk om de jongere wordt zo mogelijk betrokken. Preventieve trainingen op bijvoorbeeld basisscholen zijn een zeer goede basis om iedere leerling als bagage mee te geven, juist in deze levensfase.

Klik hier voor de training voor kinderen.

Jongeren
Jongeren kunnen binnen de samenleving als kwetsbare groep beschouwd worden. Niet alle jongeren zijn tegen de eisen van de maatschappij opgewassen en dreigen uit te vallen of zijn al uitgevallen. Veel jongeren zijn door een opeenstapeling van problemen overbelast, dit kan als eerste stap gezien worden naar internaliserend of externaliserend probleemgedrag. Depressie kunnen daar een gevolg van zijn, maar ook agressief gedrag en het niet accepteren van gezag.

Een belangrijke indicator, dat er iets mis is, is terugtrekken, spijbelen en voortijdig schoolverlaten. Een veilige leef- en leeromgeving is noodzakelijk waarin sprake is van verbondenheid.

Mindequipment beschikt over diverse passende ondersteuningsmogelijkheden voor de verschillende leefgebieden (school, thuis en vrije tijd) ten aanzien van deze doelgroep.

Klik hier voor de training voor jongeren.

Volwassenen
Bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op het gevoel van veiligheid van mensen. Veel mensen hebben een gevoel van onbehagen bijvoorbeeld op straat, op het werk, langs het sportveld of in de bus, en voelen zich kwetsbaar en minder weerbaar. De omgangsvormen zijn rauwer geworden, de drempel naar geweld lager.

Conflicthantering, omgaan met fysiek of mentaal agressief gedrag, sociale vaardigheden, veiligheid, erbij horen, zelfinzicht, opkomen voor jezelf, effect van communicatie, grenzen stellen, zijn allemaal thema’s waar veel mensen mee geconfronteerd worden. Hierin sterker worden is soms een luxe maar zou voor eenieder mogelijk moeten zijn.

Mindequipment kan voor volwassenen een bijdrage leveren om hun positie te versterken.

Klik hier voor de training voor volwassenen.

 

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

‘Respect voor de ander, begint bij jezelf’

‘Ik ben er nog niet, maar ik ben dichterbij dan gisteren’